Bemutatkozás

Vendégkönyvem

Bannered helye

Bannereim   

 

 

 

 

 

  

"A SZERETET Nap,

amely bevilágítja lelkünk egyik felét.
A BARÁTSÁG Hold,

amely ragyogóvá teszi lelkünk másik felét.
Nap és Hold mindannyiunk számára fénylik,

 hogy lelkünket felemelje,
gondolatainkat csillagmagasságokig röpítse."

 

Tatiosz

 

 
 
"Minden ember,
minden apró mozzanat
életedbe úgy került,
hogy magad vontad oda.
Az pedig, hogy most
mit kezdesz velük, rajtad áll."
(Richard Bach)

A napos hangú

Napsugaras házak

Nap temploma

Napóra

Napórák Magyarországon
A rögzített napórák katalógusa

Napraforgó

Kirké a nap gyermeke

Napkirály

A Napkirály magányos lakomái

Napkirály video

A felkelő nap országa

A Napkorong istene

A Nap családja

Napelemmel

A Nap gyermekei

A kérdések titkos tanítása

Ansata tarot

A napisten palotája

Napfényes tavak

A Nap ikertestvére

Napocska,Holdsugárka,Gyopárka  

 

Fotós oldalak 1

Szép fotók

Állat fotók

1930-as évek

Napjainkban

Orchidea kiállítás 

 

Tudod e...

Világvallások ünnepei

Maorik1

 

   


 
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Ansata tarot

Ansata Tarot

I. Mágus

Asztrológiai megfelelője: Nap

A Nap az EGY, az életünk központja, ő egyedül az, aki valóban varázsolni képes. Enélkül a teremtő erő nélkül semmi sem élne, éppen ezzel kezdődik meg minden. A Nap mágiájának alá vagyunk vetve, mindnyájan a Nap gyermekei vagyunk. Amit a Nap erőiből csinálunk, az a mi mágiánk, és így meg kell tanulnunk, hogy a Nap erőivel úgy járjunk el, hogy ne csak varázslótanulóként végezzünk.

 

Felszínesen ránézve egy férfit látunk egy távoli kultúrából, az ősi múlt egy képviselőjét. A férfi mögött egy óriási Hórusz-sólyom, ami úgy néz ki, mintha a Napot a fején hordaná, amit egy kígyó teste zár körbe teljesen. Balra a férfitól, akit a Mágusnak tekinthetünk – kézmozdulatai irányában egy kard, pénzérme és egy kehely táncolva bukfencezik alá a levegőben a föld felé. Ezek a három elemet jelentik: a tűz egyenlő a karddal, a víz a kehellyel és a pénzérme a levegővel. A negyedik elemet, a földet a fadarab jelenti, egy ember készítette bot. Mint minden elem, szimbólumként jelenik meg, és a végén két golyó látható.  
A golyó a megtöltött egésznek a kifejezése, mint ahogy valamikor a Napot is golyónak nézték. A Mágus, aki láthatóan a napkulturáért fáradozik, egy különleges földdarabra lép, amit egy kígyó nyolcas formában határol be, egy nyolcágú csillag pedig a földnek az égtől való végtelen függését jelenti. A földön virágzik egy csodaszép kis lótuszvirág, ami termékenységet ígér. A Mágus felékesítette magát. Egy stilizált, óegyiptomi fejdíszt, valamint egy füleskeresztet visel, a Nap szimbólumát, összekapcsolva a föld keresztjével, amit mindenkinek hordania kell, hogy a férfi, a Nappal mennyire össze van kötve, azt a köldök körül felismerhető napfolt mutatja. A férfi tehát a Nap fia, mágikus erőinknek a fészke, mert minden a nappal kezdődött; ő az őserő.

 

Ezért viseli ez a kártya az 1-es számot. Az egy az ismert kezdet, az egységnek az egye, mert csak egy valódi teremtő van. És ő a kapu is a titkok világába. Az egy a középpont a nyolcasban, a csomóban, amit meg kell oldani. Az egy a Napnak, mint az ősi teremtő erőnek a száma.  
A Mágus egyik keze a Napra mutat, a másik a fapálcát tartja, és megpróbál ezzel a bottal varázsolni. Szellemi karikaféleségeket, amelyek lefelé és felfelé gyűrűznek tova.  Minél mélyebben van a bot, annál inkább a földhöz kapcsolódik, és annál sötétebbnek látszik, míg a Naphoz és az éghez közelebbi vége majdnem aranyosan fénylik. Igen, fény világít a bot körül, mert már teljesen tele van élettel, míg a sétabot már elhalt.  
Az a darab föld, amelyen a férfi áll, a kozmosz sötét, kék tengerében úszik, mert a föld csak egy része a kozmosznak, még ha mi a középpontnak tartjuk is. De a kozmosz előtt meg kell hajolnunk, erre ügyel az óriási Hórusz-sólyom. A Mágus is egy Hórusz-fiú, aki egyszer mint Hórusz-isten vissza fog térni a Naphoz. Ezt a sólyomistent már az ősrégi időkben kapcsolatba hozzák a Napkoronggal és a kígyóval) mint Hold-szimbólummal). Ugyanúgy, mint az Oroszlán jegyét, a Nappal.   
Hórusz Ozirisz fia volt, mind a ketten az eget uralták, Hórusz nappal, Ozirisz mint holdisten éjjel. A sólyom nappal szemberepült az éggel, és mivel a Napot mint teremtőt rossz szemmel nézték, Hórusz lett az egyiptomi királyisten, akit a Nílus teljes hosszában a Nap helyettesének tekintettek. Harcos sólyomnak nevezték az első egyiptomi királyt, és Istent magasztosnak tartották. Hóruszt világító csillagnak is tartották, ez volt a Vénusz fénye, ami mindig közel áll a Naphoz és a holdsarlóhoz. Ha felkelt a Nap, akkor a sólyom is, ami most a Nap fényében láthatatlan volt, de naplementekor megint világított. A kultúrtörténeti változások Hóruszt is egyenlővé tették a Holddal, mivel a Hold is a fényét a Naptól kapja. A sólyom azonban – mint szimbólum – a földön arra vigyáz, hogy itt mind a két elem törvényeit kövessék, és tiszteletben tartsák. Először azt a biztonságot, hogy a Nap az utat a sötétségen át károsodás nélkül megtegye, hogy mindig újra nappal legyen. Megengedte az embereknek, hogy el tudják viselni az éjszakát. De sötétség fedte el a Napot, a Nap meghalt, és egy királynak – mint a Nap helyettesének – is el kellett hagynia az életet.   
A Mágus most, mint a Nap fia a naperőt a földre varázsolja. Manipulál vele, ezzel szelídíti a kígyót Hermész/Merkur példája szerint, és ahogy már Mózes is tette. Mózes a botot kígyóvá varázsolta, és a kígyót bottá, hűen az égbolt képeihez – a holdsarlóhoz és az égi bothoz, a tejúthoz. Mert a holdsarló a tejút mögött tűnik el, és az égi bot másik oldalán, mint újszülött kígyó újra előjön.  
Ezt még ma is úgy tekintik, mint az egészség mágikus szimbólumát. Ha tehát a Nap akarja, akkor élet van a Földön, és a Holdat bevilágítja a Nap fénye éjjel is. És ha egyszer három napig nem lehet látni, akkor megváltozik a Hold, a haldokló Holdból újszülött lesz. Ez az ég nagy mágiája, ami bennünk részvétet kelt. Az örökkévalóságnak ez a jelen – amiben a halál csak felszínesen uralkodik – a kígyó nyolcasa és a csillag a nyolcasa. Ezt kell itt megérteni, ezt kell megtanulni egy fejlődés kezdetén. Semmi sem múlik el, minden visszajön, nem követhetünk el egyetlen bűnt sem, amiért valamikor meg ne bűnhődnénk.  
Ezért varázsol a Mágus a fával, a földelem szimbólumával a tarotban. Az érmék a szellemi levegőelemet jelképezik, hiszen a kezdeti cserekereskedelemből az általános kereskedelmet felépíteni mindenki javára – szellemi tevékenység volt. A kard jelképezi a tűzelemet, mert a tűz először fegyverként szolgált, és a kardot a tűzben edzik meg, amint mi mindnyájan az élet tüzében nyerjük el edzettségünket.   
A kehely ezzel szemben a vízelemet jelenti, ami nekünk csak akkor hasznos, ha be tudjuk fogni. Az embernek ki kell használnia az elemek varázserejét a túléléshez, a Nap egyedül ezt nem tudja megtenni. A Naphoz tartozik a kereszt, a kereszt, ami a kötelességet jelképezi, s ami néhány nagy szelet is szimbolizál az ég négy irányából.  
Az ember tehát mágikus talentummal bír, amiben ezen a földön minden más élőlénytől különbözik, de ennek a mágikus-adottságnak méltóságában kell megmutatkoznia.  
A Mágus a nap értelmével varázsol; nem kell bűvésznek lennie (mint ebben a kártyában néha nevezik. Mindenkinek megvannak a mágikus képességei, csak legtöbben nagyon gyorsan eljátsszák, mert nem gyakorolják, mert nem válnak képességeik urává. A tanonckorszak veszélyei mindenkit fenyegetnek, mégis ki kell használnunk Napkreativitásunkat, úgy, ahogy a kígyó is felhasználja vedlését arra, hogy megfiatalodjon. Ez is mágikus erő, amit a kígyónál külsőleg nyilvánul meg, az embereknél viszont belső, lelki megfiatalodásban mutatkozik meg.  
Alapjában véve itt az asztrológia őstörvényéről van szó: úgy lent, mint fent. Ezt az élet kezdetén, az első állomásnál meg kell tanulni. A Nap felhasználja erejét, tehát nekünk is megvan a belső naperőnk, hogy a szívünket használjuk. Szívtelennek lenni annyit jelent, mint nem is élni, és ezt nem, vagy csak alig lehet külsőleg megérteni.  
A Nap megtanítja nekünk a távolság értékét, megtanít arra, hogy pillantsunk ki a horizonton túlra is, mert a horizont fel és le mozog. Tehát nagyon világosan láttatja, hogy a horizontnak nincs vége, hogy a horizont mögött – amit mi egyébként soha sem érhetünk el – csak ott kezdődik el az élettitok. Sor kerül tehát a horizont kibővítésére, mint ahogy erre később nagyon világos magyarázatot kapunk.  
De már itt, a kezdeti fokon meg kell értenünk, hogy látókörünkön túl kell néznünk. A virágzás is erre tanít minket: az elmúlásra és a mindig új virágzásra, hiszen a virág sem ok nélkül fordul mindig a Nap felé.   
A kezdet tehát megvan, a Nap süt, életet ad, még ha az élet nem is könnyű. De ő testesíti meg az öntudatot. Az öntudatnak azonban szüksége van a kiegészítésre úgy, amint a Napnak szüksége van az éjszakára. Így a tudatalattihoz kell fordulnunk, mert az emberek lelkük legmélyén tárolják a sok-sok őstapasztalatot. A tudatosság mindig elölről kezdődik, de aki nem hallgat a tudatalattijára, az nem tanul semmit, nem jut tovább, végül teljes lelkiszegénységben fog élni. A tudatalattit a képben a kígyó, a Holdszimbólum testesíti meg. Az út a Naptól egyenesen a Holdhoz vezet, amit befogad, felvesz és megvéd. A mágikus körök ezt is megmagyarázzák, egyesek a magasba jutnak, mások a mélybe. Csak akkor nem esik többé senki sem a feneketlenségbe, úgy ahogy a kard, kehely és érme sem süllyed le a semmibe, ha tanul korábbi tapasztalatiból.   
A következő fokozat a Hold, egy további lépés a beavatás felé, ahol Főpapnőnek kell magunkat beállítani. És amint az út a Bolondtól a Mágusig hosszú, és mégis csak a kezdet, úgy az út a Mágustól a Főpapnőig kézenfekvő ugyan, de mégis végtelenül távolbaeső. Ugyanis a távoli múltba visz, ahol meg kell magunkat ismernünk, hogy a jelenen úrrá legyünk, amihez képest a jövő a csillagokban van. Nézzünk tehát szembe a következő fokozattal, ahogy a Mágus nekünk is gyakran nyíltan, de mégis igézően az arcunkba néz. Az út megkezdődött.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tamás István
 

Angyaltánc

Rongyos felhők hátán, lóbálom a lábam,
alattam zöldruhát ölt magára a völgy.
Angyaltáncot járok
a napsugarával,
Istenem, de csodálatos fentről a föld.

 

 

 

  

Angyalversek és mesék

Angyalok 

Tündéres

Mesék,versek,idézetek

 

 
 
 
 Tamás István

 

Táncoló angyalok

 

 

Mikor már fáj minden,

s ölembe hajtja le fejét az ég!

Indulnék, de még nem lehet,

úgy érzem, mindenből elég!

 

Mikor másként dobban szívem,

testem  elhagyja a lélek,

rohanok végig a tejúton,

 táncoló angyalokhoz érek.

 

Ők vidáman dalolva, ölelve

visznek isten Göncölszekerén,

csillagok közt a felhők hátán,

 ahol rám ragyog, ezer csillagfény!

 

 

                          

Elvihető buttonom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


 

 


 

 

 

Látógatóim állatkái

Állattörténetek,versek

 

 

 

 

 

   

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Gitározz" toplistája 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kattints a képre a teljes mérethez!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
csibebabucikg3
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scriptek,Játékok,Letöltés
 

 
 
tündérkert

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


 

 


 

 

 

 

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

 

 

 

 

 


PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!    *****    and i know now that this world will never be enought